Krídlové brány – ochranná aj estetická záležitosť

Krídlové brány

Krídlové brány – ochranná aj estetická záležitosť

Brána je ako uvítací totem pre hostí. Hovorí o nás a našom vkuse, ale tiež aj o tom, ako sme otvorení voči svetu a či radi prijímame návštevy. Najčastejšími sú určite pôvodné krídlové brány. Krídlové brány majú svoj názov odvodený od toho, že sa skladajú z dvoch častí, ktoré sa otvárajú na obe strany a pritom vytvárajú pohyb podobný krídlam. Sú konštrukčne veľmi jednoduché, no práve takéto jednoduché riešenia majú najväčší úspech, o čom sa môžeme presvedčiť aj z histórie. Krídlové brány sa používali často aj v minulosti a nahradili padacie brány, ktoré boli nepraktické a ťažké a bolo potrebné ich poháňať nejakou patričnou silou.

Často sa kazili a boli nemotorné. Ľudia sa však aj v minulosti potrebovali ochrániť pred nepriateľmi a tiež potrebovali ochrániť svoj majetok pred krádežami. Tie boli v minulosti veľmi časté, keďže veľa ľudí trpelo chudobou a bohatší spoluobčania si svoj majetok ochraňovali aj takýmto spôsobom. Brány boli zhotovované väčšinou z dreva, ktoré bolo veľmi dostupným materiálom a bolo ho dostatok. Postupne sa však nahradzovali bránami železnými, ktoré si však mohli dovoliť len bohatší ľudia. Kováči vedeli vytvoriť bránu zo železa, ktorá bola hotovým umeleckým dielom a aj dnes môžeme nájsť brány pri kaštieľoch, ktoré to dokazujú.